10 veel gemaakte fouten bij aangifte inkomstenbelasting

Het is weer zo ver, de jaarlijkse inkomsten belastingaangifte (IB) kan worden ingediend. Hoewel het indienen van een aangifte voor de IB door de jaren makkelijker lijkt te zijn geworden, leidt het invullen nog steeds tot een grote hoeveelheid onnodige fouten. Deze fouten verhogen het risico op een navordering of het mislopen van belastingvoordelen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Vanuit die gedachte hebben we 10 veel voorkomende fouten bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting voor je verzameld. Doe er je voordeel mee!

 1. Aftrek van zorgkosten
  Vaak worden de kosten van bijvoorbeeld een consult bij een huisarts, de tandarts of bij een fysiotherapeut afgetrokken. Dit is echter niet toegestaan wanneer dit al vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Beoordeel dus goed of zorgkosten niet al worden vergoed door de zorgverzekeraar voordat je dit in je aangifte opneemt als aftrekpost.
 2. Verkeerde gegevens ingevoerd
  Dit kan de beste wel eens overkomen. Een aantal gegevens zijn niet of verkeerd ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een rekeningnummer dat verkeerd is ingevoerd en/of de cijfers van een bedrag die zijn omgedraaid. Soms kan dit cruciale gevolgen hebben. Je kunt de fout vaak nog herstellen. Ook als je de aangifte al hebt verzonden. Soms kan een correctie ook na de definitieve belastingaanslag worden toegepast, namelijk door het indienen van een bezwaarschrift. Dat is zonde van de tijd en geld. Voorkomen is dus beter dan genezen.
 3. De aangifte te laat indienen
  We zijn allemaal druk waardoor het missen van een termijn, zoals die voor het indienen van een aangifte, best wel eens voor kan komen. Dat risico wordt groter als de benodigde stukken niet direct voor handen zijn. Normaliter krijg je na het missen van een termijn nog een kans om alsnog binnen een bepaalde nadere termijn de aangifte alsnog in te dienen. Indien je echter daarna weer verzuimt, kan het zomaar zijn dat je tegen boetes aanloopt.
 4. Een auto van de zaak
  Tegenwoordig voor velen een essentieel onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket: een auto van de zaak. Hoewel het inmiddels algemeen bekend is dat een auto van de zaak tot een bijtelling voor privégebruik leidt, komt het geregeld voor dat er geen of een te lage bijtelling wordt toegepast of niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Zo kan een bijtelling aan de orde zijn bij het ontbreken van een sluitende administratie waaruit blijkt dat er niet meer dan 500 km in een jaar wordt gereden. Ook komt het voor dat de auto privévermogen vormt maar kosten in aanmerking worden genomen als ware de auto zakelijk vermogen. Daar ontstaan geregeld fouten.
 5. Verkeerde bedragen WOZ-waarde
  Vergeet niet de juiste WOZ-waarde te gebruiken bij het invullen van de aangifte. Voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 is dat de WOZ-waarde per 1 januari 2022.
 6. Pensioen in verkeerde rubriek
  Een pensioenuitkering hoort in de rubriek ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’ en niet in de rubriek ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’. Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald.
 7. Aftrek belastingschuld in box 3
  Voor de berekening van de verschuldigde belasting in box 3 zijn onder meer de (omvang van de) schulden van belang. Dit is om de rendementsgrondslag te berekenen. Alleen het bedrag van de schulden die een bepaalde drempel overschrijdt mag van het vermogen in box 3 worden afgetrokken. Voor de aangifte over 2022 gold nog een drempel van €3.200,-; voor de aangifte over 2023 geldt een drempel van €3.400,-.
 8. Kosten voor een verbouwing in mindering gebracht
  De kosten voor een verbouwing van een eigen woning worden soms ook afgetrokken in de inkomstenbelastingaangifte. De kosten voor een verbouwing zelf zijn echter niet aftrekbaar. De rente op een lening voor de financiering van die verbouwing is onder voorwaarden wel aftrekbaar.
 9. Ontslagvergoeding of transitievergoeding
  Na ontslag volgt veelal een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Deze vergoeding van de werkgever is eigenlijk geen loon. Deze vergoeding moet normaliter onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ worden ingevuld. Dit gaat soms fout. Ook de werkgever geeft deze vergoeding soms niet altijd goed door aan de Belastingdienst. Hou daar rekening mee bij het invullen van de aangifte.
 10. Advocaatkosten bij alimentatie
  Bij echtscheidingen is vaak een advocaat betrokken in verband met een eventueel te verkrijgen partneralimentatie. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar, maar betaalde partneralimentatie kan wel worden afgetrokken. De gemaakte advocaatkosten worden vaak meegenomen bij de aftrek van partneralimentatie. Dit is echter niet juist.

Ongeluk zit in een klein hoekje

De bovenstaande lijst met veelgemaakte fouten aangifte inkomstenbelasting bevat wellicht onderwerpen die al bij je bekend waren maar wellicht ook niet. Dit is voor alle duidelijkheid geen uitputtende lijst van onderwerpen waar je op moet letten. Moraal van het verhaal is dat een ongelukje in een klein hoekje schuilt. Let ook dit jaar dus goed op bij het invullen en indienen van je aangifte inkomstenbelasting.

Bron:

 

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 2 maanden 1 week geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2022 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top