Box 3 ongunstig voor fiscaal partners

Vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel voor box 3. Voor de overbruggingsjaren 2023 tot en met 2026 wil het kabinet de belastingheffing op vermogen meer laten aansluiten bij heffing over het werkelijke rendement. Dit kan echter ongunstig uitpakken voor fiscaal partners gedurende de overbruggingsjaren.

Bij het berekenen van de verschuldigde box 3 belasting blijkt namelijk dat fiscaal partners in sommige gevallen meer belasting betalen dan wanneer beide personen hun box 3 vermogen afzonderlijk berekenen. Dit komt door het gemiddelde rendementspercentage dat wordt berekend bij het gezamenlijk doen van aangifte inkomstenbelasting. In sommige gevallen is het gemiddelde rendementspercentage namelijk hoger dan in het geval dat beide partners afzonderlijk aangifte zouden doen

Fiscaal partner

Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Maar ook als je ongetrouwd samenwoont, ben je elkaars fiscaal partner als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt. Over het algemeen heb je geen keuze bij het wel of niet fiscaal partner zijn.

Optimalisatietool

Fiscaal partners kunnen bij bepaalde inkomsten, aftrekposten en het vermogen zelf bepalen wie welk deel daarvan aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting. Er zijn geen regels om zelf te bepalen welke verdeling het voordeligst is. Wat het beste is, hangt af van de persoonlijke situatie. De meeste aangifteprogramma’s hebben hiervoor een optimalisatietool, die de posten automatisch op de meest gunstige wijze verdeelt.

Optimaliseren is echter geen oplossing voor bovenstaande ongelijkheid. De optimalisatietool verdeelt alleen maar de grondslag over de fiscaal partners. Voor de rendementsheffing maakt dat niets uit. Intermediairs hebben twee opties om een eventueel fiscaal nadeel te achterhalen: handmatig berekeningen maken of gebruik maken van het oefenprogramma van de Belastingdienst.

Bezwaar

Naar mijn mening is dit een onrechtmatige ongelijke behandeling van fiscaal partners ten opzichte van niet-fiscaal partners. Voor alle klanten die als fiscaal partners kwalificeren moet worden bekeken, en zo nodig nagerekend, of een fiscaal nadeel optreedt. Na indiening van de aangiften en ontvangst van de definitieve aanslagen kan bezwaar worden gemaakt in het geval dat sprake is van een fiscaal nadeel door deze ongelijkheid.

Aanbeveling

Wil je weten of dit voor jou van toepassing is? Vul dan het oefenprogramma van de Belastingdienst in. Een keer als fiscaal partners en een keer als geen fiscaal partners. Door deze proefberekeningen uit te draaien kun je makkelijk vergelijken of je als fiscaal partners te veel belasting betaalt.

De auteur mr. M.J.C. Veerman RB is als belastingadviseur verbonden aan Contaxus Belastingadviseurs & Accountants te Volendam.

 

Recente tweets

Volg ons

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
RSS icon

Recent nieuws

gepubliceerd 2 maanden 3 weken geleden

Contact

JB Administraties en Belastingen
Zanddijk 1
9321 TL  Peize
T: 050-5034279
M: 06-51.249.373
E-mail adres JB Administratiekantoor

Online boekhouden

Inloggen online boekhouden

Copyright 2022 | Disclaimer | Privacy Back to Top |

Back to Top